Pärlan i Brunn : Historia och framtid för Folkets Hus i Hedesunda

Detta är en Kandidat-uppsats från Konstfack/Inredningsarkitektur & Möbeldesign

Sammanfattning: Folkets Hus i Hedesunda blev startpunkten i det här projektet som handlar om att reaktivera ett offentligt rum. En förutsättning för mig var att värna om det redan byggda och visa på potential som den befintliga inredningsarkitekturen redan har. Husets historia har verkat som främsta referens och i närstudier av lokalen har befintliga element lagt grunden för den nya inredningen. Min förhoppning är att arbetet kan bidra till kunskap om och vikten av att ta till vara på de befintliga byggnadernas kvaliteter. Istället för att inaktuella byggnader ska rivas, kan de omprogrammeras och omdefinieras och fyllas av nya sociala möjligheter. Genom den här typen av designmetodik kan vi inredningsarkitekter rädda  många hus och spara på våra resurser.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)