Den nya ideologiska vågen - En ideologikritisk läsning av den rumänska 2000-talsfilmen

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Filmvetenskap

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)