"Mellan det förflutnas och framtidens stängsel" : Den konceptuella metaforen, historia - i Friedrich Nietzsches essä, Om historiens nytta eller skada för livet, från 1874 och andra historieteoretiska texter

Detta är en Magister-uppsats från Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

Författare: Daniel Strömberg; [2019]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)