Gestaltas kvinnor och män lika? : En kvalitativ innehållsanalys av gestaltningen av Anna Kinberg Batra och Håkan Juholt

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

Sammanfattning: The aim of this study was to examine articles from four major Swedish tabloids Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Expressen och Aftonbladet recarding two swedish politicals, Anna Kinberg Batra and Håkan Juholt. The purpose was to see if there were any occurring differences and notions about the portraying of these politicials based on gender. The analysis has been executed through a qualitative content analysis and framing theory,and gender theory. The essay's results show both similarities and differences. The essay's results also show that gender aspects can be a culmination of emerging differences.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)