Biskopens skugga : en studie av biskopens skugga i Ingmar Bergmans film Fanny & Alexander

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Gävle/Ämnesavdelningen för kultur- och religionsvetenskap

Sammanfattning: Den här uppsatsen är en kvalitativ studie med hjälp av jungiansk psykologi som fokuserar på Ingmar Bergmans film Fanny & Alexander. Syftet är att studera biskopens skugga. Filmen handlar om familjen Ekdahl som domineras av en rik och begåvad änka, Helena, samt hennes tre söner. Sonen Oscar dör och hans fru Emelie gifter sig med biskopen. Hennes barn Fanny och Alexander följer med henne in i äktenskapet med biskopen. Tillsammans flyttar de till biskopens spartanska och stränga hem. Alexander väcker biskopens vrede och skugga genom att vägra följa hans regler och ritualer. Biskopen dör eller kanske man kan säga transformeras när han genomgår den smärtsamma processen med att möta sin skugga.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)