Måltidsupplevelsen inom äldreomsorgen -inte bara mat. En kvalitativ studie på ett särskilt boende i Västra Götalandsregionen

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

Författare: Emma Hemmingberg; Frida Tell; [2019-08-14]

Nyckelord: Brukare; FAMM; hälsa; måltid; äldre;

Sammanfattning: Program: Kostekonomi med inriktning mot ledarskapNivå: GrundnivåHandledare: Cecilia Magnusson SporreExaminator: Anna PostAntal sidor: 41 sidor (inklusive bilagor)Termin/år: Vt 2019

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)