Sökning: "Private equity-företag"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden Private equity-företag.

 1. 1. Underprissättning vid börsintroduktion av högteknologiska företag

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Johan Fornstedt; Hjalmar Norberg; [2017]
  Nyckelord :Högteknologi; underprissättning; IPO;

  Sammanfattning : I denna uppsats är syftet att undersöka om högteknologiska- underprissätts mer jämfört med icke-högteknologiska företag. Detta gäller genomförandet av IPOs första januari mellan åren 2000 till 2017. Studien analyserar data från 2537 företag som genomförde IPOs påde amerikanska marknaderna, NYSE och NASDAQ. LÄS MER

 2. 2. Corporate Strategy & Capital Structure : An analysis of their relationship within SMEs inthe Swedish manufacturing industry

  Master-uppsats, KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Författare :Jacob Björklund; [2016]
  Nyckelord :Corporate strategy; capital structure; company ownership; pecking order theory; trade-off theory; SME; Företagsstrategi; kapitalstruktur; företags ägandeskap; pecking order teorin; tradeoff teorin; SME;

  Sammanfattning : A company's need for an effective and suitable corporate strategy is higher than ever due tofierce and increasing competition in the current business landscape. In order for companies tofinance their chosen corporate strategy, as for instance conduct investments for growth, theyneed proper funding. LÄS MER

 3. 3. Eftereffekter av en LBO-transaktion: Hur presterar de under en ekonomisk kris?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Joel Danielsson; Gustav Eriksson; Marcus Erixson; [2015]
  Nyckelord :Leverage buyout; Private equity-företag; Finanskrisen; Värdeskapande; Business and Economics;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Bolagsstyrning i private equity ägda företag - en studie av fyra svenska företag

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jacob Malmborg; Johan Pilman; Carolina Niveman; Markus Lindell; [2010]
  Nyckelord :Private equity; styrelsearbete; bolagsstyrning; aktivt ägande; värdeskapandeprocess; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING TITEL: Bolagsstyrning i private equity ägda företag – en studie av fyra svenska företag SEMINARIEDATUM: 22 december 2010 ÄMNE/KURS: FEKK01, företagsekonomi, examensarbete kandidatnivå, 15 poäng FÖRFATTARE: Markus Lindell, Jacob Malmborg, Carolina Niveman och Johan Pilman HANDLEDARE: Claes Svensson NYCKELORD: Private equity, styrelsearbete, bolagsstyrning, aktivt ägande, värdeskapande process SYFTE: Uppsatsens teoretiska syfte är att konstruera en teoretisk referensram som behandlar hur bolagsstyrningen förändras i företag som har fått tillskott av kapital från ett private equity bolag. Uppsatsens empiriska syfte är att utreda specifika förändringar i bolagsstyrningen i företag efter ett inträde av ett private equity företag, förändringar som vi sedan ställer mot vår teoretiska referensram. LÄS MER

 5. 5. Private equity-företag : centrala investeringskriterier vid buyout-investeringar

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan

  Författare :Christer Johansson; Younes Mahfoud; [2007]
  Nyckelord :buyout; private equity; utköp; investeringskriterier;

  Sammanfattning : De senaste fem åren har buyout-segmentet på den svenska private equity-marknaden vuxit kraftigt i omfattning. Buyout-investeringarna har ökat från 6 555 mkr år 2001 till 37 171 mkr 2006. LÄS MER