Sökning: "Corporate strategy"

Visar resultat 1 - 5 av 929 uppsatser innehållade orden Corporate strategy.

 1. 1. Buying carbon neutrality? : Corporate motives for financing carbon offsets

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Dennis Schmuck; [2023]
  Nyckelord :Carbon Offsets; Carbon Credits; Climate Change; Sustainable Development;

  Sammanfattning : Carbon offsets are often presented as a multi-beneficial way for companies to mitigate their net climate impact while contributing environmental and social benefits on a global and local scale. Critics argue it is used to avoid more meaningful alterations to a company's own operations. LÄS MER

 2. 2. Trocaderos rebranding – från töntigt till trendigt : En kvalitativ fallstudie om varumärkespersonligheten som strategisk aspekt vid rebranding

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Hanna von Szalay; Vendela Nygren; [2023]
  Nyckelord :Rebranding; brand personality; brand strategy; Aaker; beverage industry; Trocadero; Rebranding; varumärkespersonlighet; varumärkesstrategi; Aaker; dryckesindustrin; Trocadero;

  Sammanfattning : I studier om rebranding görs det ofta en uppdelning i en visuell och en strategisk aspekt, där fokus i huvudsak ligger på den visuella aspekten. Det som saknas i forskning om rebranding är den strategiska aspekten – bland annat en förändrad varumärkesperson- lighet. LÄS MER

 3. 3. Mellan lantbrukare och entrecôte : en jämförelsestudie om aktörer i livsmedelskedjan för köttprodukter i Uppsala län

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Jessica Hägg; Anette Eriksson; [2023]
  Nyckelord :Kooperativ; agrar marknad; beslut; Swedish Meats; beslutsteori; transaktionskostnadsteori; köttindustrin; aktiebolag;

  Sammanfattning : Livsmedelsproduktion i Sverige har aldrig varit så aktuell som nu. Samtida kriser ökar medvetenheten om sårbarheten i den svenska livsmedelskedjan. Sedan 2017 har Sverige en livsmedelsstrategi för att öka den svenska livsmedelsproduktion. LÄS MER

 4. 4. Captured by Corporate Interests? Analysis of the EU Green Deal & Farm to Fork Strategy

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Leyal Jihad Atta; [2023]
  Nyckelord :European Union; Farm to Fork; State Capture; Lobbying; Environment; Agriculture; Pesticides; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In the spring of 2020 an ambitious new strategy, named Farm to Fork, was made public as part of the wider EU Green Deal. The main goal being substantial decrease in the use of both synthetic fertilizers and pesticides. LÄS MER

 5. 5. Att dela eller inte dela - det är frågan! : En studie om organisatoriska faktorer som främjar eller hindrar kunskapsdelning

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Emelie Stark Forne; Sabbir Choudhury; [2022]
  Nyckelord :knowledge; knowledge management; knowledge sharing; organizational factors; social exchange theory; kunskap; kunskapshantering; kunskapsdelning; organisatoriska faktorer; social utbytesteori;

  Sammanfattning : Då kunskap ses som företagets viktigaste resurs är förvaltningen av denna avgörande för företagets vinning. Kunskapsdelning blir således vital för att resursen ska spridas inom företaget. Syftet med studien är därmed att studera, your ett medarbetarperspektiv, de organisatoriska faktorerna som anses ha en inverkan på kunskapsdelning. LÄS MER