Biometriska säkerhetslösningars inverkan på IT-forensik inom polisen : En kvalitativ intervjustudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

Sammanfattning: Lösenord har länge varit den metod som föredragits av användare för att skydda användarkonton och känslig information. I strävan till att finna enklare, snabbare och säkrare autentiseringsmetoder har biometriska säkerhetslösningar snabbt vuxit i popularitet. Mobiltelefoner har traditionellt skyddats med hjälp av lösenord men har på senare tid även börjat inkludera någon form av biometrisk sensor för autentisering.   Genom att utföra en kvalitativ intervjustudie med IT-forensiker som arbetar på Polismyndigheten inom olika distrikt i Västra Götalands län undersökte denna studie forskningsfrågan: hur har biometriska säkerhetslösningar i jämförelse med lösenord påverkat IT-forensikerns arbete på Polismyndigheten? Studien visar att biometrisk utrustning inte ger extra säkerhet i jämförelse med lösenord, eftersom en bakomliggande säkerhetskod alltid finns till hands ifall den biometriska sensorn slutar fungera. Därmed dras biometriska enheter med samma sorts svagheter som alltid funnits med lösenord. Nyckelord: biometri, lösenord, säkerhet, etik, juridik, IT-forensik.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)