The process of planning and implementing an organizational change - A qualitative study of how institutionalized ideas of organizing influence sensemaking and sensegiving

Detta är en Master-uppsats från Göteborgs universitet/Graduate School

Sammanfattning: MSc in Management

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)