Twitter, politiken och journalistiken : En studie om vad riksdagsledamöter delar för politisk journalistik på Twitter

Detta är en Kandidat-uppsats från Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Författare: Erik Elving; [2018]

Nyckelord: Twitter; framing; politiker; politisk nyhetsjournalistik;

Sammanfattning: Den här kandidatuppsatsen huvudsyfte är att undersöka innehållet och spridningen av den politiska journalistik som de ledamöter med mest följare delar via Twitter med fokus på huruvida den politiska journalistiken premierar det politiska spelet/strategin eller om fokus ligger på politiska sakfrågor. Syftet är även att ge en aktuell överblick över riksdagspartiernas storlek på Twitter samt att analysera om de finns någon förklaring till att det ser ut som det gör. Studien är en kvantitativ innehållsanalys där den grundläggande teoretiska utgångspunkten är framing-teorin. Resultatet visar att 31% av den politiska journalistiken som ledamöterna delar på Twitter fokuserar på spelet/strategin inom politiken vilket jämfört med politisk journalistik överlag ligger på ungefär samma nivå, ledare var den nyhetsgenre som hade högst andel gällande att lägga fokus på spelet/ strategin inom politiken. Resultatet visade även att de små partierna hade högre medelvärde gällande följare och retweets/likes på Twitter samt högre antal följare i relation till den andelen aktiva twittrare de har i riksdagen än de större partierna. Resultat visar även att 36% av Twitterinläggen innehållande politisk journalistik var negativa gentemot en annan politiker eller annat parti och att dessa tweets fick mer retweets/likes än tweets som inte var negativa. Den politiska nyheterna som var inom spel/strategi-framen fick något mer retweets och likes än de som var inom sakpolitikframen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)