Kina: den nya imperialisten eller en katalysator för ekonomisk utveckling? En kvalitativ fallstudie över hur kinesiska kopparföretag bröt mot zambiska arbetslagar

Detta är en L2-uppsats från Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

Sammanfattning: Kinas roll som en ekonomisk aktör har växt under de senaste årtiondena och som följd åtnjuter landet visst inflytande. Vi utför en fallstudie om Kinas investeringar i Zambias kopparindustri, eftersom Kina investerar synnerligen mycket i Zambia och har sedan år 1998 varit särskilt närvarande i kopparindustrin i landet. År 2011 släppte Human Rights Watch en rapport som fick internationell uppmärksamhet om att kinesiska kopparföretag bröt mot zambiska arbetslagar, vilket är fokusområdet för vår fallstudie. Uppsatsen är en “Disciplined-configurative study”. Med två frågor operationaliserar vi teorierna neoliberalism och neokolonialism, genom att undersöka deras perspektiv på att en ekonomiskt starkare stat investerar i ett Least Developed Country och hur teorierna ser på att utländska företag inte följer nationell/internationell lag. Därmed erhålls teoriernas mer abstrakta syn på problemformuleringen, och deras mer specifika syn på vårt fall. Vår slutsats är att teorierna belyser olika områden och olika aktörer i fallet. Således anser vi att fallet tydliggörs mest nyanserat genom att beakta båda teoriernas infallsvinklar.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)