Att förhindra våld i samband med idrottsliga arrangemang till lägsta möjliga kostnad

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

Sammanfattning: Denna uppsats syftar till att undersöka om beslutet angående att bolagiserade idrottsklubbar själva skall stå för kostnaden för polisinsatser vid sina arrangemang är samhällsekonomisk kostnadseffektivt. För att se vad konsekvensen av detta beslut kan leda till då det kommer till att förhindra våld i samband med idrottsliga arrangemang på ett kostnadseffektivt sätt har intervjuer med berörda parter utförs. Då beslutet om att bolagiserade klubbar själva skall betala för polisinsatserna fattades år 2011 är ämnet mycket aktuellt och tidigare studier på ämnet saknas. Således syftar min uppsats till att ge en första inblick i problematiken kring att förhindra våld i samband med idrottsliga arrangemang till lägsta möjliga kostnad. Uppsatsen tar sin grund i ett rättsekonomiskt perspektiv med samhällsekonomisk kostnadsminimering som huvudfokus.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)