TILLTRO TILL KNÄFUNKTION EFTER KNÄSKADA. EN JÄMFÖRANDE ENKÄTSTUDIE AV IDROTTARE SOM ANVÄNDER VS. INTE ANVÄNDER KNÄSKYDD

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

Sammanfattning: Knäskador inom idrott är vanligt. Efter en knäskada använder en del idrottare knäskydd under idrottsutövande. Self efficacy, det vill säga tilltro till sin förmåga, är en viktig del av fysioterapeutisk rehabilitering. Risken att drabbas av en skada ärhögre vid låg tilltro till sin förmåga.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)