Att Förstå Skapande och Bevarande av B2B-Relationer genom Digitala Medier En kvalitativ undersökning om tillit och åtagande i B2B-relationer

Detta är en Kandidat-uppsats från Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

Författare: Matas Barcius; Smilla Rosenlind; Stina Josefson; [2021]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)