Hur utformar vi en hållbar affärsplan?

Detta är en M1-uppsats från Högskolan i Borås/Institutionen Textilhögskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Textilhögskolan

Sammanfattning: Syftet med uppsatsen är att skapa en affärsplan och utveckla vår affärsidé som från början var att sälja herrkläder i ett lägre prissegment till killar mellan 18-30 år på den svenska marknaden. Våra problemformuleringar är; Hur utformar vi en hållbar affärsplan? Hur skapar vi en affärsidé för vårt valda koncept? Hur ska erbjudandet utformas och vilka delar bör ingå för att nå potentiella konsumenter?Vi har studerat olika källor där exempel på affärsplaner och vad de innehåller tagits upp, vi har även genom personliga möten på Drivhuset i Borås fått hjälp av projektledaren Linn Johansson att utveckla vårt koncept och affärsplan. Genom en marknadsundersökning där vi tillfrågade killar mellan 18-30 år så ville vi ta reda på vilken som är vår målgrupp och även se om det finns intresse får vårt koncept. Undersökningen gav oss en bra grund att bygga vidare vår affärsplan och affärsidé på. I vår affärsplan har vi valt att koncentrera oss på affärsidén, visioner och mål, marknadsplan och risker. I marknadsplanen bestämmer vi vår marknad genom segmentering och positionering. Vi tittar på konkurrensbilden genom SWOT-analyser och en omvärldsanalys. Vi presenterar marknadsmixen och hur vi valt att använda oss av den för att nå ut på marknaden och vilka delar som vi tycker är viktigast för oss. Vi har i uppsatsen analyserat vår tänkta kund, marknad och konkurrenter genom olika metoder. Exempelvis har vi gjort SWOT-analys på vår affärsidé och även på de två största konkurrenterna som vi fick fram genom marknadsundersökningen, Jack & Jones och Carlings. Genom Porters femkraftsmodell har vi också analyserat andra tänkbara faktorer som kan påverka oss än de faktorer som tar upp den befintliga situationen på marknaden. I slutet av vår affärsplan har vi presenterat tre tänkbara riskscenarier där vi tar upp det bästa som kan hända(bästa fallet), det värsta som kan hända(sämsta fallet), det som troligtvis kan inträffa(normalfallet), riskerna med dem samt hur vi skall kunna åtgärda dem.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)