Preferensutilitaristisk AGI : En analys av Stuart Russells lösningsförslag på kontrollproblemet

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Avdelningen för praktisk filosofi

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)