Lärarledarskap i klassrummet : En etnografisk inspirerad studie med Critical Incident Technique som analysverksyg för att synliggöra strategier hos en specifik lärare

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)