Trollbunden : En adaptionsanalys av John Ajvide Lindqvists "Gräns" och hur den kan användas i svenskundervisningen

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)