Svenska turisters förhållande till Word of Mouth budskap : En studie om svenska turisters förhållningssätt till recensioner och omdömen från tidigare resenärer både online och offline

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

Sammanfattning: Denna undersökningen söker svar på vilket förhållningssätt svenska turister har till Word of Mouth budskap som de kommer i kontakt med under köpprocessen av semesterresor. Arbetet fokuserar på det förtroendet som turisterna har för ett omdöme eller recension beroende på vem som förmedlar omdömet eller recensionen. Om opinionsbildare spelar någon väsentlig roll för svenska turister och även i vilka kommunikationskanaler som svenska turister finner eller utsätts för Word of Mouth budskap. Syfte med detta arbetet är att resultatet kan vara en hjälp för marknadsförare som riktar in sig på att attrahera svenska turist till semesterdestinationer runt om i världen. Slutsatsen som denna studie har kommit fram till är att Word Of Mouth åsikter spelar en väsentlig roll i köpprocessen för svenska turister.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)