Sökning: "cultural policy"

Visar resultat 1 - 5 av 560 uppsatser innehållade orden cultural policy.

 1. 1. PARENTAL EXPERIENCES OF RAISING A CHILD WITH AUTISM SPECTRUM DISORDER IN GHANA A case study research analysis

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Eugenia Allotey; [2020-01-22]
  Nyckelord :Autism; Case study; Parental experiences; Ghana;

  Sammanfattning : Aim: This study explores parental experiences of raising a child with Autism SpectrumDisorder (ASD) in Ghana. It investigates parental stress, stigma, access to educationfor children with ASD and coping strategies employed by parents to manage thesituation. LÄS MER

 2. 2. En oväntad resa : En undersökning av graffitin som konstform och kultur mot bakgrund i kulturarvsbegreppen och kulturpolitiken

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Erik Olsson; [2020]
  Nyckelord :grafitti; kulturarv; kulturarvspolitik; kulturpolitik; konstform; kultur;

  Sammanfattning : This is a study about graffiti as an artform and as a culture and whether it can be considered as cultural heritage. The purpose of this study was to get a greater understanding of what graffiti is, both as an artform and as a culture. LÄS MER

 3. 3. Legimus i skolan : Skolbibliotekariens sociala praktik

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV); Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Linda Allard Forsman; Karin Taberman; [2020]
  Nyckelord :Talböcker; Legimus; Läsnedsättning; MTM; Talboksanvändare; Skolbibliotek; Skolbibliotekarier; Grundskola; Elever;

  Sammanfattning : The objective of this qualitative study is to examine the use of talking books in school libraries in Sweden, and to identify the key factors for using the Legimus app successfully. There are several laws, regulations and policy documents concerning the educational function of school libraries which specifically mention pupils’ right to learn taking into account their own specific circumstances. LÄS MER

 4. 4. ”Det klassiska är ju att de där subkulturerna inte kommer med” - En socialantropologisk studie av Malmö Stads policy-förfarande i möten med icke-kommersiella kulturverksamheter

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialantropologi

  Författare :Leo Mandin; [2020]
  Nyckelord :social anthropology; culture; policy; neoliberalism; Malmö Stad; subcultures; Social Sciences;

  Sammanfattning : This Bachelor’s thesis examines how Malmö Stad’s organization works with questions of culture (music, art, dance, etc.) and participation. It gives an insight into various policy documents and how they are displayed in three case studies regarding cultural operators in the subgenre. LÄS MER

 5. 5. Kulturmöten med musik som kraftkälla. Intervjustudie med fokus på äldre personers existentiella hälsa.

  Magister-uppsats,

  Författare :Merita Neziraj; Åsa Nilsson; [2019-12-17]
  Nyckelord :Äldre; hälsa; existentiell hälsa; musik; kulturmöte; välbefinnande; särskilt boende;

  Sammanfattning : The aim of this study is to investigate the importance of a culture meeting with live music for the elderly in nursing homes. A further aim is to investigate the importance of a live culture meeting with music in a spiritually/mentally way considering meaning in life, loneliness, thoughts involving death and dying and the importance for perceived health, quality of life and well-being for the elderly living in nursing homes, close relatives and care professionals. LÄS MER