Solokadenser i Mozarts hornkonsert nr 3

Detta är en Master-uppsats från Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

Författare: Adam Häggmyr; [2017-09-26]

Nyckelord: Mozart; Solokadens; Valthorn; Naturhorn;

Sammanfattning: I detta arbete utforskas solokadenstraditionen och hur den ser ut i dag i jämförelse med hur den såg ut på 1700-talet. Fyra kända valthornisters kadenser till Mozarts hornkonsert nr. 3 i Eb-dur K. 447 analyseras och deras kompositionsteknik och struktur jämförs med kadenserna Mozart själv skrev till sina pianokonserter. I slutet av arbetet skrivs och spelas en kadens med hjälp av det som forskats fram.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)