Sökning: "arbetsrotation"

Visar resultat 1 - 5 av 27 uppsatser innehållade ordet arbetsrotation.

 1. 1. Ergonomisk kartläggning av internt logistikflöde - Med förbättringsförslag : En fallstudie genomförd på ett företag

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Natalie Agerskans; [2018]
  Nyckelord :Strain ergonomics; RAMP; Picking station; Work environment; Internal logistics; Material handling; Belastningsergonomi; RAMP; Omplockningsstation; Arbetsmiljö; Intern logistik; Materialhantering;

  Sammanfattning : Syftet: Syftet med denna studie är att kartlägga belastningsergonomiska risker i ett framtida internt logistikflöde, samt att ge förslag på hur dessa risker kan undvikas genom tillämpning av LEAN metodik och en ny logistiklösning. Följande frågeställningar har ställts för att identifiera orsaker till problem och förbättringsmöjligheter: 1)    Vilka arbetsmoment i det studerade logistikflödet leder till ergonomiska risker? 2)    Hur kan fallstudieföretaget införa LEAN metodik för att uppnå bättre ergonomi vid materialhantering? 3)    Hur kan en ny generell och mer ergonomisk logistiklösning för materialhantering se ut på fallstudieföretaget? Metod: Studien har genomförts baserat på en fallstudie på ett industriföretag. LÄS MER

 2. 2. Intern bemanningspool för att öka flexibilitet och lönsamhet : Risker och framgångsfaktorer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Industriell ekonomi; Högskolan i Gävle/Industriell ekonomi

  Författare :Johanna Nilsson; Jonna Sandin; [2018]
  Nyckelord :Staffing strategy; internal staffing bank; flexibility; health; work rotation; Personalstrategi; intern bemanninspool; flexibilitet; hälsa; arbetsrotation;

  Sammanfattning : Under dagens förhållanden räcker det inte längre med att endast erbjuda bra produkter, det är viktigt att företagen är så effektiva som möjligt på alla vis. Med en osäker marknad skapas variationer i efterfrågan, ett sätt att hantera dessa variationer är att skapa ett flexibelt företag. LÄS MER

 3. 3. Funktionell Verkstadslayout vid Aspervall Instrument AB

  M1-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Masood Osama Bin; [2018]
  Nyckelord :Verkstadslayout; Funktionell verkstad; Interna transporter; Onödiga rörelser; Verktygshantering; Jobbrotation; Kompetensöverföring; Slöserier; Lean;

  Sammanfattning : Denna rapport beskriver ett projekt som startats och utförts på Aspervall instrument AB. Projektet är en del i kursen examensarbete för högskoleingenjörer i maskinteknik, MSGC17, vid Karlstads universitet, fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap. LÄS MER

 4. 4. Prestation genom motivation : En beskrivande studie om arbetsmotivation på två tillverkningsföretag

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Andreas Andersson; Valentina Ferracane; Elin Tärnblom; [2016]
  Nyckelord :motivation; work motivation; motivational work; monotonous tasks; industry; manufacturing; motivation; arbetsmotivation; motivationsarbete; monotona arbetsuppgifter; industri; tillverkning;

  Sammanfattning : Frågeställning Hur ser ledares syn på motivation ut? Hur arbetar ledare med att motivera medarbetare i produktionen? Varför arbetar ledare med att motivera medarbetare i produktionen? Vilka faktorer upplever medarbetare i produktionen som främst motiverande? Syfte Syftet med studien är att ur ett ledarskaps- och medarbetarperspektiv beskriva arbetsmotivation i tillverkningsföretag. Metod Studiens datainsamling genomfördes med flermetodsforskning - kvalitativ och kvantitativ metod - i en multipel fallstudie på två tillverkningsföretag. LÄS MER

 5. 5. Kopplingen mellan Lean och kraftergonomi inom tillverkningsindustrin

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Industriell organisation och produktion; Högskolan i Jönköping/JTH, Industriell organisation och produktion

  Författare :Mathilda Jonsson Egeman; Anna Pettersson; [2016]
  Nyckelord :Lean; ergonomics; physical ergonomics; manufacturing; work-related musculoskeletal disorders; WMSD; Lean; ergonomi; kraftergonomi; tillverkning; arbetsrelaterade belastningsskador; WMSD;

  Sammanfattning : Syfte– Syftet med denna studie är att öka förståelsen för kopplingen mellan Lean och kraftergonomi inom tillverkningsindustrin samt undersöka varför de, inom viss forskning, anses oförenliga. För att uppfylla syftet har det gemensamma snittet mellan Lean och kraftergonomi undersökts samt vilka konflikter som kan uppstå mellan Lean och kraftergonomi vid arbete inom tillverkningsindustrin. LÄS MER