Sökning: "Staffing strategy"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden Staffing strategy.

 1. 1. Simulation as a decision support tool for hospitals' surgery planning : A case study for process improvement at a major hospital in Sweden

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Industriell teknik

  Författare :Hrafn Eyjólfsson; [2019]
  Nyckelord :Production planning; surgery planning; decision support tools; simulation; DES; process improvement; process mapping; bed management; patient flows; healthcare;

  Sammanfattning : Healthcare systems, driven by increased demand due to growth in chronic diseases and population, suffer from lack of staffing and facility resources. Many major hospitals have long waiting lists and have subsequently pushed their production close to maximum capacity due to the high demand for services. LÄS MER

 2. 2. Impact on Strategy For Small IT Consultancy Companies: A Study of  Low Unemployment Rate

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för industriell ekonomi; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för industriell ekonomi

  Författare :Ismir Fazlagic; Hemant Swarnkar; [2019]
  Nyckelord :strategy implementation; staffing process and performance; small IT consultancy company; unemployment rate; semi-structured interview.;

  Sammanfattning : Unemployment rate is all time low in Europe and this results in shortage of skilled workers. At same time technology changes are on their boom which puts new requirements of skills including diversifying competencies. The companies like consultancy faces issues to find right people with right skills and at right time. LÄS MER

 3. 3. Evaluation of Classical Monopsony in Nursing Labor Markets: A Natural Experiment

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för nationalekonomi

  Författare :Jingcheng Zhao; Tamina Matti; [2018]
  Nyckelord :Monopsony; Labor Market for Nurses;

  Sammanfattning : Taking advantage of the fall and rise of the private maternity ward BB Sophia (2014-2016) in Stockholm, Sweden as a natural experiment, we used administrative payroll panel data from 2010-2018 with all publicly employed nurses in Stockholm County to evaluate classical monopsony models in nursing labor markets. Previous studies in nursing labor markets have evaluated the effect of legislated changes in staffing (salary) on salary (staffing), respectively, with mixed results. LÄS MER

 4. 4. Intern bemanningspool för att öka flexibilitet och lönsamhet : Risker och framgångsfaktorer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Industriell ekonomi; Högskolan i Gävle/Industriell ekonomi

  Författare :Johanna Nilsson; Jonna Sandin; [2018]
  Nyckelord :Staffing strategy; internal staffing bank; flexibility; health; work rotation; Personalstrategi; intern bemanninspool; flexibilitet; hälsa; arbetsrotation;

  Sammanfattning : Under dagens förhållanden räcker det inte längre med att endast erbjuda bra produkter, det är viktigt att företagen är så effektiva som möjligt på alla vis. Med en osäker marknad skapas variationer i efterfrågan, ett sätt att hantera dessa variationer är att skapa ett flexibelt företag. LÄS MER

 5. 5. Praktiskt styrnings- och integreringsarbete : En kvalitativ studie om hur chefer integrerar och styr inhyrd personal från bemanningsföretag

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Theodor Eriksson Nyberg; Emil Nilsson; [2018]
  Nyckelord :Intregrering; Styrning;

  Sammanfattning : Abstract This thesis touches on the questions of the integration and management by leaders, of employees employed via a staffing agency in Sweden. Staffing agencies has become more popular every year and the challenges from the employee-side and the staffing agencies are well documented. LÄS MER