Sökning: "Staffing strategy"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden Staffing strategy.

 1. 1. Evaluation of Classical Monopsony in Nursing Labor Markets: A Natural Experiment

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för nationalekonomi

  Författare :Jingcheng Zhao; Tamina Matti; [2018]
  Nyckelord :Monopsony; Labor Market for Nurses;

  Sammanfattning : Taking advantage of the fall and rise of the private maternity ward BB Sophia (2014-2016) in Stockholm, Sweden as a natural experiment, we used administrative payroll panel data from 2010-2018 with all publicly employed nurses in Stockholm County to evaluate classical monopsony models in nursing labor markets. Previous studies in nursing labor markets have evaluated the effect of legislated changes in staffing (salary) on salary (staffing), respectively, with mixed results. LÄS MER

 2. 2. Intern bemanningspool för att öka flexibilitet och lönsamhet : Risker och framgångsfaktorer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Industriell ekonomi; Högskolan i Gävle/Industriell ekonomi

  Författare :Johanna Nilsson; Jonna Sandin; [2018]
  Nyckelord :Staffing strategy; internal staffing bank; flexibility; health; work rotation; Personalstrategi; intern bemanninspool; flexibilitet; hälsa; arbetsrotation;

  Sammanfattning : Under dagens förhållanden räcker det inte längre med att endast erbjuda bra produkter, det är viktigt att företagen är så effektiva som möjligt på alla vis. Med en osäker marknad skapas variationer i efterfrågan, ett sätt att hantera dessa variationer är att skapa ett flexibelt företag. LÄS MER

 3. 3. Praktiskt styrnings- och integreringsarbete : En kvalitativ studie om hur chefer integrerar och styr inhyrd personal från bemanningsföretag

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Theodor Eriksson Nyberg; Emil Nilsson; [2018]
  Nyckelord :Intregrering; Styrning;

  Sammanfattning : Abstract This thesis touches on the questions of the integration and management by leaders, of employees employed via a staffing agency in Sweden. Staffing agencies has become more popular every year and the challenges from the employee-side and the staffing agencies are well documented. LÄS MER

 4. 4. Examples of changes in the Japanese international management staffing policy - Case studies of Japanese subsidiaries in Sweden

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Elliot Johansson; Alexandra Palau; [2017-08-29]
  Nyckelord :Staffing policy; Japan; Management; Subsidiary; ; Bridge Individuals; Ethnocentrism;

  Sammanfattning : This thesis will look into the management staffing policies of Japanese subsidiaries in Sweden. International human resource management theories and a set of interviews conducted at the Swedish subsidiaries of three different Japanese companies are the basis of our analysis. LÄS MER

 5. 5. HRM och Personalarbete : Bemanningsarbetets implementering i en medelstor kommun

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Taki Venos; [2013]
  Nyckelord :Human resource management; HRM and strategy; staffing; management; planning.;

  Sammanfattning : HRM innefattas av bemanningsarbete och hur man tillämpar detta genom strategiska arbetssätt (SHRM). Syftet med studien var att se hur åtta olika enheter arbetar med bemanningsfrågor och frågeställning var hur enheterna lyckas implementera bemanningsarbetet i linje med deras visioner, strategiska och praktiska arbetssätt. LÄS MER