En utredning av gränsen för den kommunala kompetensen

Detta är en Kandidat-uppsats från Luleå/Industriell ekonomi och samhällsvetenskap

Författare: Niklas Storvall; [2010]

Nyckelord: Samhällsvetenskap; rättsvetenskap;

Sammanfattning: En kommun är ett visst territorium inom Sveriges gränser som har en
självstyranderätt inom vissa speciella områden. Kommunfullmäktige är
kommunens högsta beslutande organ och består av politiskt valda personer
som representerar politiska partier.
De regler som bestämmer vad en kommun får göra kallas den kommunala
kompetensen. Syftet med uppsatsen var att ta reda på mer om kommuner, reda
ut inom vilka gränser de får agera och analysera mitt huvudexempel, Coop
Arena - affären.
Metoden för skrivandet av denna uppsats har varit den klassiska juridiska,
vilket innebär studier av lagtext, doktrin och rättspraxis. Efter egna
undersökningar och tolkning av vad lagen och rättspraxis säger angående den
kommunala kompetensen i mitt huvudexempel, så kan jag endast komma till den
slutsatsen att Luleå kommun i detta fall handlat inom ramarna för sina
befogenheter.

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE UPPSATSEN I FULLTEXT. (PDF-format)