Närståendes upplevelser av vård i livets slutskede i hemmet : En allmän litteraturöversikt

Detta är en M1-uppsats från Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)