Sökning: "Personcentrerad vård demens"

Visar resultat 1 - 5 av 75 uppsatser innehållade orden Personcentrerad vård demens.

 1. 1. Sjuksköterskors attityder till och kunskap om smärta hos personer med demenssjukdom : en litteraturstudie

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Johanna Besili; Lillemor Snygg; [2020]
  Nyckelord :Demenssjukdom; Personcentrerad vård; Smärta; Smärtlindring; Teamarbete;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Personer med demenssjukdom är en växande patientgrupp som kommer att ställa höga krav på den framtida demensvården. Demens är ett tillstånd som försämrar de kognitiva funktionerna. Inom vården av personer med demenssjukdom är smärta ett vanligt och vanligtvis ett obehandlat symtom. LÄS MER

 2. 2. Icke-farmakologiska åtgärder som minskar agitation hos personer med demenssjukdom

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Linnéa Larsson; Madeleine Andersson; [2020]
  Nyckelord :dementia; nursing home; agitation; BPSD; non-pharmacological interventions; demens; vårdboende; agitation; BPSD; icke-farmakologiska åtgärder;

  Sammanfattning : Bakgrund: Antalet personer som drabbas av demenssjukdomar ökar stadigt i världen. Ett vanligt symtom som uppkommer vid demenssjukdom är agitation. Detta symtom försämrar livskvaliteten för den drabbade och ökar belastningen för närstående och vårdpersonal. Många gånger behandlas agitation farmakologiskt. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskors erfarenheter av att arbeta med omvårdnadsåtgärder vid Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demenssjukdom på särskilt boende : En kvalitativ litteraturstudie

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Michelle Stonham; Saga Wahlström; [2020]
  Nyckelord :dementia; nursing home; nursing measures; person-centered care; qualitative content analysis; demens; kvalitativ innehållsanalys; omvårdnadsåtgärder; personcentrerad vård; särskilt boende;

  Sammanfattning : Bakgrund: Demens är en ökande folksjukdom, att drabbas av demens ger i nio av tio fall beteendemässiga och psykiska symtom vid demenssjukdom. Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demens ska enligt Socialstyrelsens riktlinjer för vård och omsorg vid demens i första hand lindras med omvårdnadsåtgärder. LÄS MER

 4. 4. Effekten av vårdarsång hos personer med vaskulär demens och Alzheimers sjukdom : en jämförande interventionsstudie

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Marie Skogsbäck; Sanne Messelt Wickberg; [2020]
  Nyckelord :Behavioral and Psycological Symptoms in Dementia; music therapeutic caregiving; nursing; person-centered care; people with dementia; Beteendemässiga och psykiska symptom vid demens; omvårdnad; personcentrerad vård; personer med demens; vårdarsång;

  Sammanfattning : Bakgrund: Varje år insjuknar ca 24 000 personer i någon form av demenssjukdom och med det kan många besvärliga situationer uppstå pga. kommunikationsproblem relaterat till den kognitiva svikten. LÄS MER

 5. 5. Kunskapsbehov vid demensvård : Sjuksköterskans perspektiv

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Hanna Garman; Linnéa Skantz; [2020]
  Nyckelord :BPSD; Demenssjukdom; Kunskapsbehov; Omvårdnad; Personcentrerad vård; Sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige diagnostiseras varje år ca 25 000 personer av en demenssjukdom. Sjukdomen drabbar främst äldre. I samma takt som befolkningen idag blir allt äldre ökar även antalet drabbade. För att kunna ge en god omvårdnad till personer med demenssjukdom krävs det att sjuksköterskan innehar en viss kunskap. LÄS MER