Vilseledande skönhet - Konsumentskyddet vid marknadsföring av skönhetsingrepp

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

Sammanfattning: I takt med att samhället utvecklas så förändras även kroppsidealen. Genom marknadsföring av skönhetsingrepp på sociala medier har ingrepp som faktiskt är förenade med stora hälsorisker blivit normaliserade. Syftet med denna uppsats är att utreda hur svensk rätt, i form av marknadsföringslagen och skönhetslagen, reglerar marknadsföring av skönhetsingrepp. Dels vad gäller reklam som utelämnar riskinformation, dels reklam som framställer före- och efterbilder. Dessutom undersöks om reglerna för marknadsföring ger ett effektivt konsumentskydd vad gäller skönhetsingrepp. Uppsatsen kommer fram till att reklam som utelämnar riskinformation kan vara vilseledande. Det är däremot inte helt tydligt då mycket tyder på att skönhetslagen inte reglerar allmän reklam, vilket den reklam som når ut till allmänheten via sociala medier bör betraktas vara. Även reklam i form av före- och efterbilder uppfattas som vilseledande, då det ger konsumenten felaktiga och orealistiska förhoppningar om ett ingrepps karaktär och resultat. Dessutom räknas skönhetsingrepp som hälsoprodukter, då konsumenten ska kunna lita på marknadsföringens budskap om ingreppets eventuella hälsorisker. Det ställs därför höga krav på vederhäftighet vid marknadsföring av skönhetsingrepp. Vid marknadsföring i sociala medier kan det läggas upp inlägg med en bifogad länk, och praxis har fastställt att genom att klicka på den länken har individen tagit ett affärsbeslut. Därmed finns det en risk att marknadsföringen påverkar mottagarens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut, och marknadsföringen kan vara otillbörlig. Vad gäller konsumentskyddet vid marknadsföring av skönhetsingrepp, syftar den relativt nya skönhetslagen från 2021 till ett stärkt skydd för den enskildes liv och hälsa vid skönhetsingrepp. Däremot skulle man kunna argumentera för att marknadsföring av skönhetsingrepp inte är reglerat tydligt nog, mycket eftersom det saknas praxis och tydliga riktlinjer på området. Uppsatsen resulterar därför i att det krävs förändring på området, för att konsumenten ska kunna skyddas i enlighet med marknadsföringslagens och skönhetslagens syften.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)