Måltidens fem aspekter

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

Sammanfattning: Vid ett besök på en restaurang har förväntningarna blivit högre eftersom restaurangbesöken har ökat och gästerna ställer högre krav i Sverige. Helhetsupplevelsen har blivit en alltmer viktigare faktor under ett restaurangbesök. På Grythyttan i Örebro har man utvecklat en modellstudie, så kallad the five aspect meal model, som hjälp för att analysera vilka faktorer som kan uppfylla gästens krav vid ett restaurangbesök. Måltidens fem aspekter består av rummet, mötet, produkten, atmosfären och styrsystemet, där varje aspekt fyller en viktig roll i verksamheterna. Vi har tagit fasta på de fem aspekterna och applicerat dem mot Hongkongs restauranger. Hongkong, med sin ledande roll och som en stor handelsstad i Asien, har en stor mångfald i både kultur och tradition och det avspeglas i den mat de skapar. Genom observationer och intervjuer på restauranger med lokalbefolkning och restaurangpersonal har vi fått möjligheten att se hur HongKongs restaurangverksamheter arbetar. Med bakgrund av the five aspect meal model vill vi skapa en djupare förståelse på Hongkongs restaurangkultur och hur verksamheterna arbetar för att tillfredsställa gästernas behov. Innan våra observationer och intervjuer hade vi våra uppfattningar om vilka resultat vi kunde få. Av erfarenhet och även vår asiatiska bakgrund kunde vi ana att produkten var och är den viktigaste del i deras restaurangkultur. De andra aspekterna har mer eller mindre fått en biroll bland restaurangerna i Hongkong. Dock visar intervjuerna och observationerna ett blandat resultat som gav oss en förvarning om att även Hongkong börjar förstå vikten av att skapa en helhetsupplevelse mer än bara en bra produkt. Konkurrensen är enormt stor i Hongkong och restaurangerna har börjat lära sig att erbjuda något utöver det lilla extra. Dock säger lokalbefolkningen att de nästan är enbart ute efter en god bit mat med sällskapet de har med sig. Tanken är att restaurangens huvuduppgift är att servera vällagad mat medan det är, mer eller mindre, gästernas ansvar att skapa den atmosfär som man vill ha, beroende på vilka man äter med.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)