Stalkning : En analys av brottet olaga förföljelse och domstolens rättstillämpning

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Uppsala universitet/Juridiska institutionen

Författare: Susanne Monsen; [2016]

Nyckelord: olaga förföljelse; stalkning;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)