Ombyggnad av en statisk webbsida till en responsiv

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från KTH/Data- och elektroteknik

Sammanfattning: Idag utförs arbete ofta på resande fot och då används smarta telefoner och surfplat- tor istället för datorer. Dessa skärmar är oftast mindre än vad en datorskärm är. Där- för efterfrågas en mer dynamisk design av webbsidor som anpassar sig till storleken på skärmen. Webbsidans statiska design var 1000 pixlar bred och innehöll många tabeller vilket skulle få plats i den dynamiska designen med en minsta bredd på 320 pixlar. En del viktig information behövde även lyftas fram och göras tydligare. Det implementerades en ny CSS-mall samt flera nya JavaScript. En del HTML justerades för att passa den nya CSS-mallen. Eftersom en del viktig information behövdes pre- senteras tydligare skapades en helt ny flik. Innehållet blev driftinformation relaterat till den inloggade kunden. Efter simuleringarna i Chrome verifierades responsivite- ten av sidorna på alla skärmstorlekar. Implementeringen av AJAX gjorde att de lång- samma sidorna svarade direkt, men förbättrade inte den totala laddtiden. För att förbättra den skulle en back-end optimering behöva utföras. Projektets webbsida fu- gerade enligt önskemål. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)