Sökning: "AJAX"

Visar resultat 1 - 5 av 97 uppsatser innehållade ordet AJAX.

 1. 1. Rapportverktyg : Till mätsystemet Perception

  M1-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi

  Författare :Michael Glimmerdahl; [2021]
  Nyckelord :ASP.NET Core; C#; Model View Controller MVC ; Code first; SQL server; JavaScript; AJAX; jQuery; Bootstrap; eXtensible Markup Language XML ; Internet Information Services IIS ; Perception;

  Sammanfattning :  The overall purpose of this project is to create a tool that will be able to generate reports for measurements and calculations performed by the Perception system. At present, this is a manual procedure that is both time-consuming, inefficient, and increases the risk of error. LÄS MER

 2. 2. En studie av hur en webbapplikation för annonsering av konsultuppdrag till studenter kan implementeras för att uppfattas som användbar

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Adam Åström; Albin Öberg; Alice Elkjaer; Fredrik Olsson; Hannes Bengtsson Malmborg; Madeleine Jacobson; Oscar Schwartz-Blicke; Viktor Storsved; [2021]
  Nyckelord :Usability; Design; Single page application; Web design; Visual design; Web application; Web development; HTML; CSS; JavaScript; Python; AJAX; FLASK; Templates; JWT; Job search; Job; Work; efficiency; navigation; satisfaction; expediency; TDDD83; Användbarhet; Användbar; Design; Webbutveckling; HTML; CSS; JavaScript; Python; AJAX; FLASK; Templates; JWT; Jobbsökningssida; Jobbsökning; Jobb; Arbete; Plattform; Webbapplikation; Effektivitet; Effektivt; Navigerbarhet; Ändamålsenlighet; Tillfredsställelse; TDDD83;

  Sammanfattning : Studentkonsultprojekt gör det möjligt för studenter att applicera sin kunskap i näringslivet samtidigt som det blir mindre kostsamt för företagen att anlita konsulter. Då jobbsökande via internet blir allt vanligare finns det ett behov av en webbapplikation för konsultuppdrag som kopplar samman studenter och företag. LÄS MER

 3. 3. Prestations jämförelse av single-page gentemot multi-page webbapplikation på mobila nätverk : En mätning av svarstider på olika mobila nätverk

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Martin Karlsson; [2021]
  Nyckelord :Multi-page; single-page; AJAX; quality of service; m-commerce;

  Sammanfattning : Arbetet undersöker huruvida en traditionell multi-page applikation eller en AJAX baserad single-page applikation presterar bäst med hänsyn till quality of service där insamling och analys av svarstider nyttjas för att undersöka frågan. Arbetet specificerar vidare på M-commerce där mobila enheter uppkopplade mot mobila nätverk ligger ifokus. LÄS MER

 4. 4. Modernisering av webbaserat användargränssnitt för Skärblacka Bruk

  M1-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi

  Författare :Tony Johansson; [2021]
  Nyckelord :ASP.NET CORE; ORM; EF CORE; Skärblacka; C#; Microsoft SQL Server; BusinessLayer; Repository; Visual Sudio Enterprise 2019;

  Sammanfattning : My independent work has been to modernize a user interface in a 10-year-old MVC Framework application used by Skärblacka mills within the BillerudKorsnäs Group. The concept of modernization also means increasing its quality; to replace older knowledge and technology with new and modern technology such as be able to click on the text of a checkbox that is considered to be more relevant for its time. LÄS MER

 5. 5. Intern företagsapplikation : För en effektiv informationshantering

  M1-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi

  Författare :Malin Svensson; [2021]
  Nyckelord :WordPress rest API; jQuery; Ajax; PWA; php; tema; mu-plugin;

  Sammanfattning : The report presents information about the development of an intern logbook made for the company Ångtvättbilen Västernorrland. The application is created with the goal and purpose to make the daily data management more effective and to gather all the coworkers information in one tool. LÄS MER