Sökning: "Fredrik Olsson"

Visar resultat 1 - 5 av 113 uppsatser innehållade orden Fredrik Olsson.

 1. 1. Algebraiska missuppfattningar på gymnasiet: En litteraturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Johanna Olsson; Fredrik Andersson; [2020]
  Nyckelord :Algebra; Didaktik; Gymnasie; Likhetstecknet; Minustecknet; Missuppfattningar; Matematik; Pedagogik; Variabler; Övergeneralisering;

  Sammanfattning : Eftersom det finns ett ökande krav på matematiskt kunnande i dagens samhälle och enligt PISA och TIMSS-undersökningar ett, i förhållande till tidigare svenska resultat, lägre matematiskt kunnande bland svenska skolungdomar fann vi det intressant att ta reda på vad den låga rankingen kan bero på. Missuppfattningar som variabelbegreppet, minustecknet, likhetstecknet och matematiska operationer studerades. LÄS MER

 2. 2. Nyliberalt idéskifte inom Socialdemokraterna? : En idéanalys av Socialdemokratiska arbetarpartiets inställning till det fria skolvalet

  L2-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Carl-Fredrik Olsson; [2020]
  Nyckelord :Fritt skolval; Klassisk socialdemokrati; nyliberalism; Socialdemokraterna; hegemoni;

  Sammanfattning : Sammandrag Carl-Fredrik Olsson, Självständigt forskning- och utredningsarbete, Ht 2019,   Handledare: Johanna Tangnäs, Nyliberalt idéskifte inom Socialdemokraterna: en idéanalys av det socialdemokratiska arbetarpartiets inställning till det fria skolvalet Syftet med studien är att undersöka om det inträffat ett idéskifte gällande frågan om det fria skolvalet inom det Socialdemokratiska arbetarpartiet (SAP) mellan åren 1988-1996. Givet partiets hegemoniska ställning inom svensk politik är även syftet att undersöka om partiets eventuella idéskifte lett till att idén om det fria skolvalet blivit hegemonisk. LÄS MER

 3. 3. Om motivationen att fullfölja

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Fredrik Olsson; [2020]
  Nyckelord :Försvarsmakten; soldater; motivation; drifter; fullfölja sitt anställningskontrakt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In 2010 the Swedish armed forces ended 100-years of conscription and introduced fully employed professional soldiers in their battalions with the purpose to be more usable and have higher readiness. Almost ten years later the turnover has been more than threefold to what was expected when the change was introduced. LÄS MER

 4. 4. Sentiment Analysis and Aspect Extraction for Business Intelligence

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Fredrik Olsson; Gustav Handmark; [2020]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Hjälp mig! Jag behöver fler metoder gällande skrivutveckling : Metoder för skrivutveckling i grundskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Bastian Bergström; Fredrik Olsson; [2020]
  Nyckelord :Skrivutveckling; skrivinlärning; digitala verktyg; återkoppling och estetiska uttrycksformer.;

  Sammanfattning : Läraryrket är komplext och stor vikt läggs på att hitta fungerande skrivmetoder. Skrivinlärning sker på olika vis och därför är det bra om läraren hittar olika metoder för att träna och utveckla eleverna i sin skrivutveckling. För att tillgodose att varje elev lär sig krävs det fler än en utvecklingsmetod. LÄS MER