Sökning: "Fredrik Olsson"

Visar resultat 1 - 5 av 108 uppsatser innehållade orden Fredrik Olsson.

 1. 1. The Gladiators of the OMXSPI : What are the key drivers trailing the durable performance?

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Jakob Cullhed; Fredrik Olsson; [2019]
  Nyckelord :OMXSPI; top performers; stock price; drivers; P E; EV EBITDA; multiples;

  Sammanfattning : Background and problem: The impact on the stock market of macroeconomic factors have been analyzed in several earlier studies. These are forces constantly changing and thereby they contribute to changing the supply and demand of stocks. LÄS MER

 2. 2. Diktröster : Lyriska inslag i Elsa Graves dramatik

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Karl-Fredrik Olsson; [2019]
  Nyckelord :Elsa Grave; dramatik; lyriska inslag;

  Sammanfattning : Uppsatsen undersöker de lyriska inslagens betydelser och funktion i Elsa Graves dramatik.  ... LÄS MER

 3. 3. Kompetensutveckling : Vad är värdet och hur avgörs det?

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Henrik Olsson; Fredrik Hillberg Jarl; [2019]
  Nyckelord :Human Capital; HR; Human Resource Development; Value Creation; Institutional Theory; Humankapital; HR; HRD; Värdeskapande; Kompetensutveckling; Institutionell teori;

  Sammanfattning : Bakgrund: En rationell princip för investeringar i humankapital är att investeringen leder till förbättrad lönsamhet för organisationen. Allt sedan 1950-talet har organisationer i allt högre grad värderat sitt mänskliga kapital på samma sätt som andra kapitalslag. LÄS MER

 4. 4. Är utdelningar aktiemarknadens fyrtorn? : En eventstudie om tillkännagivande av utdelning och dess påverkan på börsen

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Fredrik Olsson; Axel Oppmark; [2019]
  Nyckelord :Dividend announcement reaction; dividend policy; dividend; stock returns; Tillkännagivande av utdelning; utdelningspolicy; utdelning; aktieavkastning;

  Sammanfattning : Trenden med stort fokus på utdelning bland investerare håller i sig år 2019 och storbolagen förväntas betala ut över 250 miljarder svenska kronor. Bolag undviker att sänka sin utdelning, oavsett om det går bra eller dåligt, för att inte ge signaler om negativa framtidsutsikter. LÄS MER

 5. 5. Automated generation of waypoints : for pathfinding in a static environment

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för datavetenskap; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Fredrik Olsson; Magnus Nyqvist; [2019]
  Nyckelord :Pathfinding; Waypoint generation; Terrain generation; User perception;

  Sammanfattning : Video game characters must almost always be able to travel from point A to point B and this task can be solved in various ways. There exist grid maps, waypoints, mesh navigation and hierarchical techniques to solve this problem. On randomly generated terrain we make use of automatically generated waypoints to solve pathfinding queries. LÄS MER