Sökning: "Fredrik Olsson"

Visar resultat 1 - 5 av 121 uppsatser innehållade orden Fredrik Olsson.

 1. 1. En studie av hur en webbapplikation för annonsering av konsultuppdrag till studenter kan implementeras för att uppfattas som användbar

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Adam Åström; Albin Öberg; Alice Elkjaer; Fredrik Olsson; Hannes Bengtsson Malmborg; Madeleine Jacobson; Oscar Schwartz-Blicke; Viktor Storsved; [2021]
  Nyckelord :Usability; Design; Single page application; Web design; Visual design; Web application; Web development; HTML; CSS; JavaScript; Python; AJAX; FLASK; Templates; JWT; Job search; Job; Work; efficiency; navigation; satisfaction; expediency; TDDD83; Användbarhet; Användbar; Design; Webbutveckling; HTML; CSS; JavaScript; Python; AJAX; FLASK; Templates; JWT; Jobbsökningssida; Jobbsökning; Jobb; Arbete; Plattform; Webbapplikation; Effektivitet; Effektivt; Navigerbarhet; Ändamålsenlighet; Tillfredsställelse; TDDD83;

  Sammanfattning : Studentkonsultprojekt gör det möjligt för studenter att applicera sin kunskap i näringslivet samtidigt som det blir mindre kostsamt för företagen att anlita konsulter. Då jobbsökande via internet blir allt vanligare finns det ett behov av en webbapplikation för konsultuppdrag som kopplar samman studenter och företag. LÄS MER

 2. 2. Design and conceptual implementation of an improved pre-batch polymer handling process

  Master-uppsats, Lunds universitet/Industriell Produktion

  Författare :Fredrik Olsson; Linus Christensson; [2021]
  Nyckelord :Lean; Production Improvement; Polymer Handling Process; Prototyping; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : This thesis is a collaborative project between the division of Production and Materials Engineering and Trelleborg AB. The aim of the thesis is to analyse the current pre-batch polymer handling process, assess the current process from a Lean perspective, and provide a new handling process which is more effective in terms of capacity, operator time, forklift transportation and traceability. LÄS MER

 3. 3. Närområdesstudier och utomhuspedagogik i samhällskunskapsundervisningen : På vilka sätt kan lokalsamhället användas för årskurs fyra till sex?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet

  Författare :Fredrik Olsson; [2021]
  Nyckelord :Outdoor education; neighborhood studies; civics teaching; teachers´ experiences; location affiliation; nature and forest school; city studies and study visits; Utomhuspedagogik; närområdesstudier; samhällskunskapsundervisning; lärares erfarenheter; platstillhörighet; natur- och skogsskola; stadsstudier och studiebesök;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete har varit att undersöka vilken betydelse närområdesstudier ochutomhuspedagogisk undervisning knuten till lokalsamhället har för lärare i samhällskunskap,att skapa variation i undervisningen och om samt hur lärare använder närområdet i sinundervisning i årskurs 4–6. Det finns tidigare forskning kring främst natur- och äventyrsinriktadutomhuspedagogik som fokuserar på yngre elever, men mindre kring närområdesstudier,studiebesök och besök från samhället, för ämnet samhällskunskap. LÄS MER

 4. 4. Betydelsen av symboler, innehållsmängd och placering av innehåll förnavigerbarheten hos en e-handelsapplikation för försäljning av produkter kopplade till hemmastudier.

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Marcus Vidgren; Anna Eckerborn Olsson; Simon Bomano; Fredrik Lewén; Sammie Abdul Al; Sophia Ivarsson; Eric Dahlström; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This study focuses on how an e-commerce web application can be designed in terms ofsymbols, amount of information and placement of content to be perceived to have goodusability regarding navigability. In this context, navigability is defined by how easy it is tofind information on the web application. LÄS MER

 5. 5. Investment Model to Evaluate Changeable Manufacturing Systems : An real options approach to measure the value of flexibility for investments in an industrial context

  Master-uppsats, Jönköping University/JTH, Industriell produktutveckling, produktion och design

  Författare :Fredrik Olsson; Alexander Werthén; [2021]
  Nyckelord :Reconfigurable Manufacturing System; Changeable Manufacturing System; Investment Model; Flexibility; Changeability; Real Options;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of the study is to develop an investment model which can be applied during the design of a manufacturing system, that considers DMS, FMS, and RMS. With the aim of the developed model is to give decision makers monetary basis for the added from changeability. LÄS MER