Sökning: "Bootstrap"

Visar resultat 1 - 5 av 155 uppsatser innehållade ordet Bootstrap.

 1. 1. Rapportverktyg : Till mätsystemet Perception

  M1-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi

  Författare :Michael Glimmerdahl; [2021]
  Nyckelord :ASP.NET Core; C#; Model View Controller MVC ; Code first; SQL server; JavaScript; AJAX; jQuery; Bootstrap; eXtensible Markup Language XML ; Internet Information Services IIS ; Perception;

  Sammanfattning :  The overall purpose of this project is to create a tool that will be able to generate reports for measurements and calculations performed by the Perception system. At present, this is a manual procedure that is both time-consuming, inefficient, and increases the risk of error. LÄS MER

 2. 2. A mixed clinicopathological and molecular proxy of homologous recombination deficiency in triple negative breast cancer

  Master-uppsats, Lunds universitet/Examensarbeten i bioinformatik

  Författare :Elise Walford; [2021]
  Nyckelord :Biology and Life Sciences;

  Sammanfattning : Clinical models are increasingly employed in medical science as either diagnostic or prognostic aids. Machine-learning methods are able to draw links in large data that can be used to predict patient risk and allow more informed decisions regarding treatment and medication intervention. LÄS MER

 3. 3. Machine learning methods for seasonal allergic rhinitis studies

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Statistik och maskininlärning

  Författare :Zijie Feng; [2021]
  Nyckelord :Machine learning; Seasonal allergic rhinitis; Random forest; Partial least squares discriminant analysis; Bootstrap; Cubic smoothing splines; Single-cell RNA sequencing;

  Sammanfattning : Seasonal allergic rhinitis (SAR) is a disease caused by allergens from both environmental and genetic factors. Some researchers have studied the SAR based on traditional genetic methodologies. As technology develops, a new technique called single-cell RNA sequencing (scRNA-seq) is developed, which can generate high-dimension data. LÄS MER

 4. 4. Optimization and Up-Gradation of 3-Phase Half-Bridge Inverter Board

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Elektroniska Kretsar och System

  Författare :Vatsal Sonikbhai Shah; [2021]
  Nyckelord :Inverter; Half Bridge; PCB; AC; Power Electronics; SiC; Power MOSFET; Gate Drive; Snubbers; Bootstrap; Ringing; DC to AC; Power Conversion;

  Sammanfattning : Solar Bora AB is a Linköping based company that provides end to end solution for clean and reliable energy. System developed by them generates high power 230V AC to run electrical appliances. LÄS MER

 5. 5. Kostnader av frekvensreglering på en kaplanturbin

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för matematik och matematisk statistik; Umeå universitet/Institutionen för matematik och matematisk statistik

  Författare :Victor Burström; Ahmed Kashwan; [2020]
  Nyckelord :Vattenkraft; Frekvensreglering; Slitage; Utjämning; Block Bootstrap; Variansanalys; Simulering;

  Sammanfattning : Spelplanen för energiproducenter kommer inom de kommande årtionden förändras och företagen kommer ställas inför stora utmaningar. Kärnkraften kommer att fasas bort till 2040 enligt ett Regeringsbeslut, något som kommer kräva en utbyggnad av de förnyelsebara energikällorna som vind- och solkraft. LÄS MER