Sökning: "TDDD83"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet TDDD83.

 1. 1. En studie av hur en webbapplikation för annonsering av konsultuppdrag till studenter kan implementeras för att uppfattas som användbar

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Adam Åström; Albin Öberg; Alice Elkjaer; Fredrik Olsson; Hannes Bengtsson Malmborg; Madeleine Jacobson; Oscar Schwartz-Blicke; Viktor Storsved; [2021]
  Nyckelord :Usability; Design; Single page application; Web design; Visual design; Web application; Web development; HTML; CSS; JavaScript; Python; AJAX; FLASK; Templates; JWT; Job search; Job; Work; efficiency; navigation; satisfaction; expediency; TDDD83; Användbarhet; Användbar; Design; Webbutveckling; HTML; CSS; JavaScript; Python; AJAX; FLASK; Templates; JWT; Jobbsökningssida; Jobbsökning; Jobb; Arbete; Plattform; Webbapplikation; Effektivitet; Effektivt; Navigerbarhet; Ändamålsenlighet; Tillfredsställelse; TDDD83;

  Sammanfattning : Studentkonsultprojekt gör det möjligt för studenter att applicera sin kunskap i näringslivet samtidigt som det blir mindre kostsamt för företagen att anlita konsulter. Då jobbsökande via internet blir allt vanligare finns det ett behov av en webbapplikation för konsultuppdrag som kopplar samman studenter och företag. LÄS MER

 2. 2. CodeBuddy : Development of a programming assistance marketplace as a web application

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Filip Renholm; Fredrik Möller; Isak Jansson; Klara Gustafsson; Leo Johansson Lara; Linus Bodeström Eriksson; Ludwig Thaung; Vendela Egondotter; [2018]
  Nyckelord :Consumer trust; trust; web application; web programming; web design; visual design; C2C; e-shop; e-commerce; TDDD83; Kundtrovärdighet; trovärdighet; webbapplikation; webbprogrammering; webbdesign; visuell design; e-shop; e-handel; TDDD83;

  Sammanfattning : According to a study at Linköping University, students who study programming need additional assistance beyond the help provided in the course. According to the same survey, the majority of these students indicate that they would pay for private tuition in programming. LÄS MER

 3. 3. Erfarenheter från utvecklingen av ett e-handelssystem med ett MVC-ramverk

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskapLinköpings universitet/Tekniska högskolan; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskapLinköpings universitet/Tekniska högskolan; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskapLinköpings universitet/Tekniska högskolan

  Författare :Sofie Nilsson; Ylva Johansson; Jakob Ståhl; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Den här rapporten, som är en del av kursen TDDD83 Kandidatprojekt datateknik vid Linköpings Tekniska Högskola, beskriver utvecklandet av ett e-handelssystem för den fiktiva t-shirtbutiken Utique. Den berör dels tekniska aspekter, men även de erfarenheter och lärdomar de tre gruppmedlemmarna fått under projektets gång. LÄS MER

 4. 4. Erfarenheter från utvecklingen av ett e-handelssystem med ett MVC-ramverk

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskapLinköpings universitet/Tekniska högskolan; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskapLinköpings universitet/Tekniska högskolan; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskapLinköpings universitet/Tekniska högskolan

  Författare :Sofie Nilsson; Jakob Ståhl; Ylva Johansson; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Den här rapporten, som är en del av kursen TDDD83 Kandidatprojekt datateknik vid Linköpings Tekniska Högskola, beskriver utvecklandet av ett e-handelssystem för den fiktiva t-shirtbutiken Utique. Den berör dels tekniska aspekter, men även de erfarenheter och lärdomar de tre gruppmedlemmarna fått under projektets gång. LÄS MER