Sökning: "Webbapplikation"

Visar resultat 1 - 5 av 412 uppsatser innehållade ordet Webbapplikation.

 1. 1. A Web Application for Wildfire Spread Prediction and Visualisation in Sweden Using Geospatial Data and Technology

  Master-uppsats, KTH/Geoinformatik

  Författare :Micael Makenzius; Jonas Bylerius; [2022]
  Nyckelord :Prometheus; wildfire progression; real-time; python; Django; google earth engine; Mapbox GL JS; web-application; Prometheus; skogsbrands simulering; realtid; python; Django; google earth engine; Mapbox GL JS; webbapplikation;

  Sammanfattning : Skogsbränder är kraftfulla naturfenomen kapabla att åstakomma omfattande skada över stora ytor och medföra omfattande kostnader för sammhället både humanitärt, ekonomiskt och miljömässigt. Det finns därför ett starkt incitament att övervaka och förutspå skogsbränders utveckling och spridning. LÄS MER

 2. 2. Evaluation of an Iterative Prototyping Notation for Novice Programming of Full-stack Interactive Applications

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Hasti Mohebali Zadeh; Vlad-Andrei Prodan; [2022]
  Nyckelord :Interactive; Web application; Iterative; Framework; Novice programmers; Evaluation; Notations; Cognitive Dimensions; Think-aloud; Interaktiv; Webbapplikation; Iterativ; Ramverk; Nya utvecklare; Utvärdering; Beteckningar; Cognitive Dimensions; Think-aloud;

  Sammanfattning : The subject of iterative prototyping with data is still in its infancy and problems arise when people with low programming skills aim to build a full-stack interactive web application on their own. This research attempts to evaluate how providing a framework with predefined notations and data structures can improve this process for novice developers. LÄS MER

 3. 3. Arch : Att utveckla ett digitalt planritningsverktyg

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Julia Ohlsson Orell; Gustav Elmqvist; Marcus Åhl; Isak Toivanen; Viktor Andersson; Ville Kniivilä; Yana Dashchechka; [2022]
  Nyckelord :Bygglov; webbsida; planritningar;

  Sammanfattning : Denna rapport behandlar resultaten och erfarenheterna från det arbete som sju studenter utförde under vårterminen 2022 som en del av kursen TDDD96 – Kandidatprojekt i programvaruutveckling vid Linköpings universitet. Syftet med projektet var att vidareutveckla programmet Arch, som är en webbapplikation vars mål är att privatpersoner på ett enkelt sätt ska kunna skapa underlag för bygglovsansökningar. LÄS MER

 4. 4. Integrering av Deep Learning i webbapplikation

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Datavetenskap

  Författare :Christian Bergqvist; Fredrik Olsson; [2022]
  Nyckelord :System integration; Deep Learning; Artificial Intelligence; Web application; System integrering; Deep Learning; Artficiell intelligens; Webbapplikation;

  Sammanfattning : This work examines how Deep Learning(DL) are integrated with a specific web application. It is performed by creating various artifacts that examine the integration of a specific web application with DL. This is done with regards to future expansion of functionality and the value it offers to the stakeholders. LÄS MER

 5. 5. Web-Application for Tracking Exercise and Dietary Habits and Their Effect on Biometrics, with Integrated Coaching

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Niclas Gärds; Jakob Paulsson; Kirill Pavlov; Ludvig Westerholm; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The use of mobile or web-applications in combination with different wearable devices to track biometric data such as heart rate and glucose levels has become increasingly common. However, using such applications with the aim of better understanding your health and understanding how biometric data is correlated to your health can be quite challenging. LÄS MER