Sökning: "residual generator"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden residual generator.

 1. 1. Approximating Quasistationary Distributions Using Deep Learning

  Master-uppsats, KTH/Matematisk statistik

  Författare :Björn Wehlin; [2022]
  Nyckelord :Applied Mathematics; Deep Learning; Probability Theory; Stochastic Processes; Ito Diffusions; Quasistationary Distributions; Tillämpad matematik; djupinlärning; sannolikhetsteori; stokastiska processer; Ito-diffusioner; kvasistationära fördelningar;

  Sammanfattning : We study a class of It\={o} diffusion processes on domains with smooth boundary, at which the process is killed. Such a process, when conditioned on non-extinction, gives rise to a stationary state known as a \emph{quasistationary distribution} (QSD). LÄS MER

 2. 2. Energy Scheme Proposal for Small Sugar Mills for Maximum Power Generation and Bagasse Saving during Harvesting Season

  Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Barbro Rosenberg; Markus Tenfält; [2019]
  Nyckelord :bagasse; sugar; mill; Cuba; energy; biofuel; power; generation; CHP; industry; cogeneration; bagass; sockerbruk; Kuba; energi; biobränsle; kraftproduktion; CHP; industri; kraftvärme;

  Sammanfattning : Energy systems have significant importance for social development, not least in developing countries. A well-developed energy system can contribute to economic, ecological as well as social sustainability. LÄS MER

 3. 3. Elkraftsystem för fälttest av Polygeneration system EXC

  M1-uppsats, KTH/Data- och elektroteknik

  Författare :Johan Grip; Serge Djampou; [2013]
  Nyckelord :Electric power system; power router; battery; export container; polygeneration.; Elkraftsystem; power router; batteri; export container; polygeneration.;

  Sammanfattning : I ett modernt samhälle är elektricitet en nyckelkomponent för industrins, individens och samhällets utveckling. Naturkatastrofområden där elektriciteten slagits ut står inför stora prövningar för att kunna få samhällsviktiga funktioner att fungera igen. LÄS MER

 4. 4. Simulation of radio-frequency ablation of liver tumors : Development of a power regulation model and comparison with microwave ablation

  Magister-uppsats, Mekanisk värmeteori och strömningslära

  Författare :Chiara Sammartano; [2011]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Local therapy with radiofrequency ablation (RFA) is an important method for treating liver tumors mostly in early stage, which has been increasingly used in recent years. RFA utilizes an RF current that is applied to the target tissue through an electrode connected with a power generator and percutaneously inserted into the tumor; the electrode power causes the tissue temperature rise required for destroying cancer cells. LÄS MER

 5. 5. Produktionsintegrerad ORC / kraftvärme i ett småskaligt befintligt fjärrvärmesystem

  M1-uppsats, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

  Författare :Andreas Karlsson; [2010]
  Nyckelord :ORC kraftvärme produktionsintegrerad;

  Sammanfattning : Som ett led i att minska växthuseffekten och den globala uppvärmningen gäller det att minskautsläppen av koldioxid. En stor del av den koldioxid som släpps ut inom energisektornkommer från elproduktion i kolkondenskraftverk. Dessa utsläpp kan minskas genomutbyggnad av kraftvärme, det vill säga samtidig produktion av värme och el. LÄS MER