Sökning: "batteri"

Visar resultat 1 - 5 av 126 uppsatser innehållade ordet batteri.

 1. 1. Maximal CO2-reduktion per investerad krona för personbilar: En bred systemanalys

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för Energivetenskaper

  Författare :Johan Kollberg; [2019]
  Nyckelord :biodrivmedel; elbil; koldioxid; CO2; växthusgas; livscykelanalys; batteri; bränsleförbrukning; kostnad; produktion; bio fuels; electric vehicles; carbon dioxide; greenhouse gas; life cycle analysis; battery; fuel efficiency; cost; production; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : This study examines the cost efficiency of reducing carbon emissions for personal vehicles by changing from petrol to either liquid bio fuels or electric operation. Based on own simulations of fuel consumption, life cycle-emissions and -production costs are derived based on existing knowledge through previous studies. LÄS MER

 2. 2. Secure Intermittent Computing

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Erik Henricus Wouters; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Low-power embedded systems exist in many forms. Using batteries for these devices generally imposes high maintenance costs and there are many applications where a grid connection is not feasible [1]. A solution for powering this class of embedded systems is energy harvesting. LÄS MER

 3. 3. Internetuppkopplade vågar till Södersjukhuset : Vågar som skickar notifiering vid bestämda värden

  Kandidat-uppsats, KTH/Medicinteknik och hälsosystem; KTH/Medicinteknik och hälsosystem

  Författare :Lisa Mach; Maneejun Kadeepisarn; [2019]
  Nyckelord :Våg; Notifiering; Arduino; Lastcell; ESP8266; HX711;

  Sammanfattning : Syftet med arbetet var att konstruera internetuppkopplade vågar till Södersjukhusets förråd som kan notifiera när påfyllning av batterier och elektroder till defibrillatorer behövs. Vågarna konstruerades av lastceller med förstärkare, och med utvecklingsmiljön Arduino kunde de programmeras för att skicka vågarnas värden till olika webbsidor som sköter notifieringen. LÄS MER

 4. 4. Lokala energisystem med förnybar och återvunnen energi

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Miljö- och energisystem

  Författare :Johanna Eriksson; [2019]
  Nyckelord :Lokala energisystem; värmepump; solceller; batterier; vätgaslager; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Detta examensarbete är en del av projektet R:ekobyn, med sidoprojektet R:energi, som har syftet att utveckla hållbara energisystemlösningar till ett 40-tal nya bostäder i Röstånga. Examensarbetet är uppbyggt kring en fallstudie där fyra olika förslag på energisystem utvärderas och jämförs, med anseende på självförsörjandegrad, klimatpåverkan och kostnader. LÄS MER

 5. 5. Marknadsanalys av energilösning med solceller och batteri - Ett batteris påverkan på egenanvändningen av solel samt på systemets lönsamhet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Miljö- och energisystem

  Författare :Maja Nilsson; Cecilia Ekman; [2019]
  Nyckelord :Solceller; batteri; lönsamhet; egenanvändning; elnät; effektbrist; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Sverige har som mål att, år 2040, ha ett helt förnybart elsystem. Idag utgör solceller ungefär 0.2 procent av den totala elproduktionen, men deras marknadsandel ökar hastigt, och antas ha potentialen att leverera 5-10 procent av elproduktionen år 2040. LÄS MER