Häktning eller betryggande övervakning? En principiell fråga beträffande unga lagöverträdare som spänner över flera rättsområden.

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Umeå universitet/Juridiska institutionen

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)