Mystiska metaforer och syntaktiska snår - Om översättning av bildspråk i Daniel Kehlmanns essäer om litteratur

Detta är en Magister-uppsats från Lunds universitet/Översättarutbildningen

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)