Plackavlägsnande effekten av elektrisk och manuell tandborste : En litteraturstudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap

Författare: Malin Andersson; Sandra Verona; [2021]

Nyckelord: Munhygien; oral hälsa; plack; tandborste;

Sammanfattning: Den orala hälsan är en viktig del av den allmänna hälsan och kan påverka välbefinnandet. Plack kan bidra till en försämrad oral hälsa och orsaka parodontala sjukdomar och karies. Tandborstar är ett viktigt verktyg för att avlägsna plack och på marknaden finns elektriska och manuella tandborstar. Syftet med litteraturstudien var att utvärdera studier som jämfört den plackavlägsnande effekten mellan elektriska och manuella tandborstar. Metoden som användes var en kvantitativ allmän litteraturstudie som baserades på randomiserade kliniska vetenskapliga studier publicerade i databasen PubMed. Litteraturstudiens resultat baserades på 13 vetenskapliga artiklar. Resultatet visade på en större plackreducering med den elektriska tandborsten jämfört med den manuella tandborsten. Slutsatsen är att en elektrisk tandborste avlägsnar mera plack jämfört med en manuell tandborste. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)