Hur oro och ångest kan minskas hos vuxna patienter vid MRT-undersökningar : En litteraturstudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad; Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

Sammanfattning: Bakgrund:  Magnetresonanstomografi (MRT) används inom radiologi och är suverän inom vissa typer av diagnostik. Dock upplever många patienter oro och ångest i samband med MRT-undersökningar, vilket kan leda till avbrutna undersökningar. I röntgensjuksköterskans profession ingår ett ansvar för patienternas trygghet och välbefinnande. Syfte: Litteraturstudiens syfte var att belysa hur oro och ångest kan minskas hos vuxna patienter vid MRT-undersökningar. Metod: Syftet besvarades med en litteraturstudie med resultat från åtta kvantitativa studier. Sökningarna genomfördes i databaserna PubMed, CINAHL och PsycINFO samt genom manuell sökning. Artiklarna kvalitetsgranskades och analyserades. Resultat: Resultatet sorterades till fem kategorier som beskriver Utformning av gantry, Avslappning, Utökad information utöver standardiserad information, Utökad information kombinerat med avslappning och Utökad information kombinerat med avslappning samt introduktion till undersökning och miljö. Konklusion: Utformning av gantry och avslappning samt utökad information, var för sig eller kombinerat, kan minska oro och ångest hos vuxna patienter vid MRT-undersökningar. På så sätt minskas avbrutna undersökningar och kostnadseffektivitet uppnås.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)