Mänskliga rättigheter: En normativ studie om EU:s målsättning att sprida mänskliga rättigheter till Kina

Detta är en L2-uppsats från Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

Sammanfattning: Vi undersöker i vår uppsats om spridandet av mänskliga rättigheter till icke-västerländska kulturer är rätt, specifikt applicerat på EU:s spridande av mänskliga rättigheter till Kina. I vår normativa analys har vi utgått från normativ givet att-analys och perspektiven kulturrelativism och kosmopolitanism för att belysa den värdekonflikt frågeställningen handlar om. Likabehandling är det värde kosmopolitanismen förespråkar, medan kulturrelativismen förespråkar värdet rätten till kulturyttring. Vi anser att kosmopolitanismen ligger närmast EU-Kina-samarbetet i dess ståndpunkt. Slutligen menar vi, med hänsyn till okunnighetens slöja och rimlighet, att det är rätt att sprida mänskliga rättigheter, men att den främsta problematiken ligger i hur det spridandet utformas.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)