Uppmärksamma och förändra : Analys av kampanjfilmerna Rus och Festen, deras uppkomst och utformning.

Detta är en Kandidat-uppsats från Stockholms universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMK); Stockholms universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMK)

Författare: Josephine Bergenmar Lager; Younsun Lee; [2010]

Nyckelord: hälsokommunikation;

Sammanfattning:

Att undersöka hur kampanjfilmerna Rus och Festen försöker formulera, och övertala, sitt budskap utifrån de ursprungliga målen och behoven.  Retorisk analys, kvalitativa intervjuer och fokusgrupp.  Både Festen och Rus har lyckats med att utforma uppseendeväckande filmer. Rus använder sig av extrema känslor och situationer, där igenkänning och ångest antas vara största delen av påverkan. Festen använder sig av ironi och humor som medel för självinsikt. I båda fallen tror vi mottagandet av budskapet mestadels beror på psykografiska och personliga egenskaper hos målgruppen. Avsaknad på relevant uppföljningsarbete, konkreta mål, och psykografiskt valda målgrupper är indikatorer på att kampanjerna mer bör ses som kommersiella produktioner än som hälsokommunikation. Båda företagens kampanjarbete följer marknadsstrategier, men däremot inte rutiner för utarbetad hälsokommunikation. Reklambyrån har fått stort ansvar i budskapsformuleringen för båda filmerna. För Rus valdes huvudproblematiken utifrån vad kreatörerna ansåg som vanliga problem för berusningsdrickande. Reklambyrån tillsammans med Systembolaget och IQ menar att Rus och Festen är lyckade kampanjer i egenskap av genomslag. Vi kan se att kampanjernas effekt i båda fallen har upphöjts till kampanjens effektivitet, d.v.s. att uppmärksamhet automatiskt innebär framgång för aktörerna

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)