Analys av prestations- och prediktionsvariabler inom fotboll

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Statistiska institutionen; Uppsala universitet/Statistiska institutionen

Sammanfattning: Uppsatsen ämnar att försöka förklara hur olika variabler angående matchbilden i en fotbollsmatch påverkar slutresultatet. Dessa variabler är uppdelade i prestationsvariabler och kvalitétsvariabler. Prestationsvariablerna är baserade på prestationsindikatorer inspirerat av Hughes och Bartlett (2002). Kvalitétsvariablerna förklarar hur bra de olika lagen är. Som verktyg för att uppnå syftet används olika klassificeringsmodeller utifrån både prestationsvariablerna och kvalitétsvariablerna. Först undersöktes vilka prestationsindikatorer som var viktigast. Den bästa modellen klassificerade cirka 60 % rätt och rensningar och skott på mål var de viktigaste prestationsvariablerna. Sedan undersöktes vilka prediktionsvariabler som var bäst. Den bästa modellen klassificerade rätt slutresultat cirka 88 % av matcherna. Utifrån vad författarna ansågs vara de viktigaste prediktionsvariablerna skapades en prediktionsmodell med färre variabler. Denna lyckades klassificera rätt cirka 86 % av matcherna. Prediktionsmodellen var konstruerad med spelarbetyg, odds på oavgjort och domare.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)