Dimensionering och praktiska försök av kopplingar i HD/F-plattor

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

Författare: Linnea Holmström; [2017]

Nyckelord: Håldäck;

Sammanfattning: Håldäck är en vanligt förekommande betongprodukt som ger lägre materialkostnadader och används bland annat där man önskar längre spännvidder för en öppnare planlösning. Strängbetong konstruerar, tillverkar och monterar prefabricerade betongelement där håldäck är en av de produkterna. För att få en stabil och robust konstruktion behöver betongelementen kopplas samman. Detta för att undvika fortskridande ras av en byggnad ifall en olycka skulle inträffa som t.ex. påkörning eller explosion. Examensarbetet syftar till att undersöka två så kallade raskopplingar mellan ett håldäck och en betongvägg. Ena kopplingen är enligt Strängbetongs standard och utformas med en bygel igjuten i håldäckets kanal, denna standardlösning ger dock extra arbete vid tillverkningen. Därför undersöks ifall det är praktiskt möjligt att montera bygeln i fogen mellan två håldäck istället. Försöken är till för att undersöka ifall armeringsbygeln blir tillräckligt omsluten av betong och att fogen därmed inte spricker sönder vid belastning av järnet. Resultaten från den praktiska delen samt från den teoretiska beräkningen sammanställs sedan för att kunna se om praktiken skiljer sig från teorin. Domkraftens dragkapacitet var 20 ton som gjorde att försöken begränsades till att enbart kunna konstatera att utdragningskapaciteten i en håldäcksfog och kanal är minst 195 kN. Resultatet från dragförsöken av armeringsbyglarna igjutna i håldäckets fog och kanal blev materialbrott i armeringen. Resultaten visar att det är möjligt att ersätta dagens standard koppling i kanalen med att istället montera bygeln i fogen mellan två håldäck. Examensarbetet kan ses som ett försök till att testa ifall kopplingen var möjlig och kan vara till grund för vidare studering.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)