Sökning: "Linnea Holmström"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Linnea Holmström.

 1. 1. Varför vill inte fler vara skyddsombud på byggarbetsplatser?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik; Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik

  Författare :Linnea Ahrenbeck; Josefin Holmström; [2018]
  Nyckelord :Safety officers; work environment; safety; construction industry; the Theory of planned behavior; Skyddsombud; arbetsmiljö; säkerhet; byggbranschen; Teorin om planerat beteende;

  Sammanfattning : Syfte: Ett problem som konstaterats är att rekrytera och behålla skyddsombud inom byggbranschen. Bristen på frivilliga och engagerade skyddsombud kan bidra till lägre säkerhet på byggarbetsplatser. LÄS MER

 2. 2. Samverkan – lösningen på alla problem? : en kvalitativ studie om begreppet samverkan inom Socialstyrelsens publikationer

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Linnea Holmström; Sara Ärlerud; [2017]
  Nyckelord :Cooperation; Social services; Samverkan; Socialtjänsten; Socialstyrelsen;

  Sammanfattning : Denna studie ämnar att ingående undersöka begreppet samverkan med hjälp av en hermeneutisk textanalys av sju publikationer författade av Socialstyrelsen rörande barn och unga. Studien syftar till att fördjupa förståelsen av hur samverkansbegreppet förstås och används i en svensk myndighetskontext. LÄS MER

 3. 3. Dimensionering och praktiska försök av kopplingar i HD/F-plattor

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Linnea Holmström; [2017]
  Nyckelord :Håldäck;

  Sammanfattning : Håldäck är en vanligt förekommande betongprodukt som ger lägre materialkostnadader och används bland annat där man önskar längre spännvidder för en öppnare planlösning. Strängbetong konstruerar, tillverkar och monterar prefabricerade betongelement där håldäck är en av de produkterna. LÄS MER

 4. 4. Rörflen som strömedel i djupströbäddar för nötkreatur

  Master-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Linnéa Holmström; [2014]
  Nyckelord :rörflen; strömedel; djupströbädd; damm; uppsugningsförmåga; ströåtgång;

  Sammanfattning : På grund av de blöta höstarna de senaste åren har priset på halm stigit. Intresset har därmed ökat för att börja odla och använda energigräset rörflen som alternativt strömedel. Rörflen slås sent på hösten eller tidigt på våren för att sedan balas i slutet på april, eller i början på maj. LÄS MER

 5. 5. Fodder to ruminants within agroforestry systems in Rwanda - species and management

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Linnéa Holmström; [2013]
  Nyckelord :Agroforestry; Small-scale; Calliandra; Napier grass; Radical terraces;

  Sammanfattning : Rwanda is one of the poorest countries in the world and about 70-80 % of the population lives in rural areas. The land is strongly affected by land erosion which makes it difficult for the agriculture and food production. Agroforestry is a system where tree plantation is combined with livestock- and crop production. LÄS MER