Sökning: "Recruitment Strategy"

Visar resultat 1 - 5 av 73 uppsatser innehållade orden Recruitment Strategy.

 1. 1. The Challenges of a Swedish SME in Entering the Chinese market - A case study on the market entry process of Cibes Lift Group AB to the Chinese market

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Malthe Vesström; Syed Nabil Raiyan; [2019-03-19]
  Nyckelord :SME; internationalization; emerging market; China; barriers; internal; external; challenges;

  Sammanfattning : MSc in International Business and Trade.... LÄS MER

 2. 2. Den offentliga sektorn och dess employer branding : En studie med fokus på högskolestudenters perspektiv på den offentliga sektorn som en potentiell arbetsgivare

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Haris Agovic; [2019]
  Nyckelord :Employer branding; brand personality; symbolic attributes; attraction; communication; Employer branding; brand personality; symboliska attribut; attraktion; kommunikation;

  Sammanfattning : Sveriges generationsväxling på arbetsmarknaden kommer innebära nya rekryteringsbehov för samtliga arbetsplatser. Inom den offentliga sektorn lär det behövas rekrytera upp mot en halv miljon medarbetare fram till år 2020. LÄS MER

 3. 3. Hårdvarustart-ups i uppskalningsprocessen

  Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML); KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML)

  Författare :Isabelle Rönkkö; Malin Sefton; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Under de senaste åren har det skett en signifikant ökning av antalet nyregistrerade företag i Sverige och denna trend är tydlig även inom tillverkningsindustrin. Samtidigt går en betydande andel av start-ups inom tillverkningsindustri i konkurs inom tre år. LÄS MER

 4. 4. Employer branding för att attrahera och rekrytera talangfull personal : En studie om hur organisationer kan använda Employer branding för att attrahera och rekrytera talangfull personal

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Senad Arslanovic; Christoffer Kämpe Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Employer branding; attract; recruit; talent; Employer branding; attrahera; rekrytera; talang;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kamp om talanger är ett problem som kan finnas på en arbetsmarknad. Därför måste organisationer differentiera sig för att kunna tävla om talanger. Att kunna attrahera och rekrytera har blivit allt mer viktigt för organisationer. LÄS MER

 5. 5. "Vi borde ha en bättre strategi - men nej..." En kvalitativ studie om SM-veckans arbete med volontärer.

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Camilla Rohlén; Lina Hörnbäck; [2019]
  Nyckelord :SM-veckan; Volontär; Organisation;

  Sammanfattning : Syfte: “Syftet med studien är att identifiera hur SM-veckans lokala organisation arbetar med att utveckla och bibehålla ett hållbart arbetssätt kring volontärer.” Metod: Denna studie är utformad enligt en kvalitativ fallstudie. LÄS MER