Konstruering och implementation av kollisionsvarningsljus för UAS

Detta är en Kandidat-uppsats från Linköpings universitet/Institutionen för systemteknik; Linköpings universitet/Institutionen för systemteknik

Sammanfattning:

Syftet med detta examensarbete har varit att konstruera ett kollisionsvarningsljus till en drönare åt Etteplan Industry AB. Företaget använder denna för att utföra tjänster åt olika företag så som flygfotografering och 3D-modelleringar.Svårigheterna i detta arbete har legat i bristen på plats och vikt samt att hålla effektförbrukningen så låg som möjligt för att inte påverka flygtiden för mycket. Samtidigt finns en hel del krav från luftfartsorgan på hur ett kollisionsvarningsljus ska konstrueras. Mycket fokus har legat på att testa och välja ut de LEDs med så mycket lumens/watt som möjligt utan att överskrida de riktlinjer som fanns angående effektförbrukning och vikt. För att åstadkomma detta har strömsnåla komponenter använts samtidigt som ett PCB har designats så litet som möjligt.Produkten har uppfyllt de krav som ställts, även om de resulterande strömmarna inte riktigt blev enligt förväntan på grund av olika faktorer. Produkten har ännu inte testats i luften på grund av att företagets UAS varit ute på uppdrag, men i slutändan blev ändå alla parter nöjda med resultatet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)