Den vite mannens börda - Afrika, afrikanen och västvärlden i tre filmer

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Filmvetenskap

Sammanfattning: Filmanalyser med inriktning på representationen av Afrika, afrikanen och västvärlden i Blood Diamond, The Constant Gardener och Hotel Rwanda ur ett postkolonialt perspektiv.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)